ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה משמשת כמלכ"ר והיא הגוף הרשמי היחיד בתחום הרכיבה המוכר על ידי רשות הספורט והמועצה להסדר הימורים בספורט, במשרד המדע התרבות והספורט וכן על ידי ההתאחדות הבינ"ל לרכיבה בו חברות כ-130 מדינות ברחבי העולם.

מוסדות ההתאחדות נבחרים באסיפות כלליות על ידי החברים. הנבחרים (חברי ההנהלה, חברי הועדות המקצועיות וחברי ועדת הביקורת) פועלים בהתנדבות. ההתאחדות מונה כ-1,400 חברים. ענפי הרכיבה השונים מרכזים פעילות של רוכבים מכל הגילאים בפריסה ארצית.

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©